Řasy

Z 8.B8 wiki

Přejít na:navigace, hledání
• nižší rostliny, autotrofní organismy • obsahují chlorofyl A, můžou mít i chlorofyl B, C, D • proces oplození vázaný na vodu, tělo je tvořeno stélkou, která bývá různě diferencována • moře, sladké vody, na půdě, na borce stromů • Stélka • jednobuněčné: • bičíkatá stélka (krásnoočka, zelenivky), monaoidní - 1 buňka, 1 jádro • měňavkovitá stélka, vytváří panožky sloužící k pohybu • kapsální stélka, mohou se sdružovat do kolonií, pomocí slizu drží při sobě • kokální stélka - nemá bičíky - nepohyblivá, krytá pevnou buněčnou stěnou (rozsivky) • • mnohobuněčné: • trichální stélka - jednojaderné buňky, vytvářejí vlákna • sifonokladální - trubicová, větvená, vícejaderná (žabí vlas) • pletivná - až několik metrů (parožnatka) • • Rozmnožování • nepohlavní - příznivé podmínky • spóry - výtrusy • pohyblivé - zoospory, mají bičíky • nepohyblivé - aplanospory • • sporangia - útvary v nichž vznikají spóry • přímo vyrůstají v nové jedince • • pohlavní • spojí se 2 pohlavní buňky gamety vzniklé v gametangiích • gamety: • izogamety - stejné samčí i samičí • anizogamety - rozdílné buňky samčí a samičí • oogamie - oosféra - velká nepohyblivá vaječná buňka (samičí) • • • rodozměna - střídání pohlavní a nepohlavní generace • gametofyt - pohlavní generace • sporofyt - nepohlavní generace • pouze u ruduch, chaluh a zelených řas • • Význam • fotosyntéza • potrava (fytoplankton) • vodní květ - sinice - přemnožené řasy • farmaceutický, kosmetický průmysl •
Navigace
Nástroje