Deutsch-Sprechen Sie Deutsch-02

Z 8.B8 wiki

Přejít na:navigace, hledání
/deutsch/Sprechen Sie Deutsch/02/ das Abitur =maturita
also =tedy
alt =starý
antworten =odpovědět
der Artz; Ärtzte =lékař
auch =také
bald =brzy
der Beruf; -e =povolání
der Bruder; Brüder =bratr
die Buchhalterin; -nen =účetní
dick =tlustý
die Eltern =rodiče
die Englischlehrerin; -nen=učitelka angličtiny
erst =teprve
etwas =něco
die Familie; -n =rodiny
faul =líný
fleißig =polný
fragen =zeptat se
gehören =patřit
gern =rád
die Geschwister =sourozenci
groß =velký
haben =mít
das Haus; Häuser =dům
heute =dnes
das Hobby; -s =koníček
hören =poslouchat
der Hund; -e =pes
das Jahr; -e =rok
jung =mladý
kein =žádný
das Kind; -er =dítě
das Klavier; -e =klavír
klein =malý
klug =chytrý
laut =hlasitý
ledig =svobodný
die Lehrerin; -nen =učitelka
leicht =lehký
lieb =milý
manchmal =někdy
die Mutter; Mütter =matka
die Nachbarin; -nen =sousedka
oft =často
die Praxis; Praxen =praxe
richtig =správný
sagen =říkat
schlank =štíhlý
schwer =těžký
sehr =velmi
der Sohn; Söhne =syn
spät =pozdě
der Spazierengang; Spazierengënge=procházka
spielen =hrát
stricken =plést
die Tochter; Töchter =dcera
der Vater; Väter =otec
verheiratet =ženatý
die Verkäuferin; -nen =prodavačka
das Wochenende; -n =víkend
die Zeit; -en =čas
am Wochenende =o víkendu
Tennis und Basketball spielen=hrát tenis a basketbal
das Abitur machen =maturovat
Das macht mir Spaß =To mě baví
ein bisschen =trochu
Er ist Arzt =Je lékařem
Er kommt oft nach Stuttgart=Přijíždí často do Stuttgartu
Ich mache mit Bobo oft einen Spazierengang=Často chodím s Bobem na procházku
In Englisch bin ich nicht sehr gut=V angličtině nejsem moc dobrý
Klavier spielen =hrát na klavír
Journalistik und Mathematik studieren =studovat žurnalistiku a matematiku
Mein Bruder ist dreiundzwanzig Jahre alt=Mému bratrovi je dvacet tři let
Musik hören =poslouchat hudbu
nach Hause =domů
Sie arbeitet als Buchhalterin bei Daimler-Benz=Ona pracuje jako účetní u firmy Daimler-Benz
Später möchte ich Jura studieren=Později bych chtěl studovat práva
Sport treiben =sportovat
Was sind Sie von Beruf?=Jaké je vaše povolání?
Wie alt bist du? =Kolik je ti let?
zu Hause =doma
Navigace
Nástroje