English-Vocab Organiser-81

Z 8.B8 wiki

Přejít na:navigace, hledání
/english/Vocab Organiser/81/ pregnancy =těhotenství
gay rights =práva homosexuálů
homelessness =bezdomovectví
racism =rasismus
concern =obavy
rough =v drsných podmínkách
prostitution =prostituce
drug-related =týkající se drog
classless =beztřídní
demanding =vyžadující
youngster =mladík
race =rasa
family =rodina
minority =menšina
single-parent family =rodina pouze s jedním rodičem
denied =zapřeni
free speech =svoboda slova
homophobic =homofóbní
unfairly =nespravedlivě
addict =narkoman
overdose =předávkovat se
soft drugs =lehké drogy
hard drugs =tvrdé drogy
dealer =dealer
cannabis =hašiš
marijuana =marihuana
cocaine =kokain
heroin =heroin
boycott =odmítat se zapojit
petition =petice
march =pochod
motorway =dálnice
avoid =vyhnout se
tackle =vypořádat se
face =čelit
ignore =nevšímat si
address =adresa
trap =past
bullying =šikana
abuse =týrání
taboo =tabuizovaný
violence =násilí
poverty =chudoba
Navigace
Nástroje