Fotosyntéza

Z 8.B8 wiki

Přejít na:navigace, hledání
• nejdůležitější biochemický pochod na Zemi • při fotosyntéze se energie slunečního záření mění na energii chemickou, která se ukládá v podobě ATP (adenosintrifosfát) a NADP • fotosyntézy jsou schopné 3 skupiny organismů: zelené rostliny, sinice, fotosyntetizující bakterie (bakteriochlorofyl) • rovnice fotosyntézy: •
6 CO2 + 12 H2O + E → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O
CO2 z listů; H2O z kořenů, stonků, listů; E - energie slunečního záření; C6H12O6 - cukr
Průběh • probíhá ve dvou fázích. • první fáze je světelná - fotochemická. V této fázi dochází ke vzniku ATP, NADP, fotolýza vody, při níž se uvolňuje kyslík. • druhá fáze je temnostní, neboli syntetická, ve které vzniká organická látka glukoza. • • Charakteristické znaky fotosyntézy • vyžaduje světlo, probíha jen za účasti fotosyntetických pigmentů, probíha na chloroplastech, hmotnost rostliny se zvyšuje, tvorba org. látek, oxid uhličitý se spotřebovává, kyslík uvolňuje, tvoří se ATP • Faktory ovlivňující rychlost • voda - nezbytná pro průběh, nedostatek se projevuje uzavíráním průduchů, což způsobí, že se do listů nemůže dostat oxid uhličitý. • oxid uhličitý - pro rostlinu ideální 0,03 - 0,3% v atmosféře, se stoupajícím množstvím v ovzduší stoupá i rychlost fotosyntézy • světlo - závisí na osvětleném času a intenzitě (pouze modré a červené světlo) • teplota - většina rostlin žije při teplotě 25°C, teplota optimální, extrémní hodnoty 0-40°C, fotosyntéza se zpomaluje, až se nakonec zastaví • vnitřní faktory - stáří listů, množství živin v půdě, množství chlorofylu v listech •
Navigace
Nástroje