Genetika 2

Z 8.B8 wiki

Verze z 10. 1. 2012, 15:37; FroxDev (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na:navigace, hledání

Obsah

Genetický kód

Gen

Strukturní geny

Genetické pojmy

Transkripční jednotka

Přepis (transkripce) strukturních genů u eukaryot

Dědičnost kvalitativních znaků

Chromozomová determinace pohlaví

Mimojaderná dědičnost

Dědičnost plastidová

Chromozomy

Vazba vloh (genů)

Vazba vloh - neúplná

Stanovení síly vazby

Navigace
Nástroje