Genetika 2

Z 8.B8 wiki

Verze z 10. 1. 2012, 15:49; FroxDev (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na:navigace, hledání

Obsah

Genetický kód

Gen

Strukturní geny

Genetické pojmy

Transkripční jednotka

Přepis (transkripce) strukturních genů u eukaryot

Dědičnost kvalitativních znaků

Chromozomová determinace pohlaví

Mimojaderná dědičnost

Dědičnost plastidová

Chromozomy

Vazba vloh (genů)

Vazba vloh - neúplná

Stanovení síly vazby


obr. 1: Gen01.jpg

obr. 2: Gen02.jpg

obr. 3: Gen03.jpg

obr. 4: Gen04.jpg

obr. 5: Gen05.jpg

obr. 6: Gen06.jpg

obr. 7: Gen07.jpg

obr. 8: Gen08.jpg

obr. 9: Gen09.jpg

obr. 10: Gen10.jpg

obr. 11: Gen11.jpg

obr. 12: Gen12.jpg

Navigace
Nástroje