Hmyz s proměnou dokonalou

Z 8.B8 wiki

Přejít na:navigace, hledání
• holometabolie • vajíčko - larva (instar) - kukla - dospělec (imago) • blanokřídlí, motýli, brouci, dvoukřídlí • Motýli • mají dva páry blanitých křídel, které jsou kryté šupinami nebo chloupky • kráčivé, slabé nohy • hlava zřetelně oddělena • ústní ústrojí sací (spirálně stočený sosák) • larvy housenky s panožkami na zadečku - kousací ústní ústrojí • převážně býložravé • rozdělení motýlů • denní motýli - babočka admirál, babočka paví oko, babočka osiková (černopláštník), babočka kopřivová • otakárci - otakárek fenyklový - larvy papou okoličnaté kytky (mrkva, fenykl), otakárek ovocný - larvy listy ovocných dřevin • okáči - okáč bojínkový, okáč hnědý • žluťásci - žluťásek řešetlákový • bělásci - bělásek zelný • • noční motýli • křídla krytá chloupky • můry • mají statné tělo • martináč hrušňový - náš největší motýl • bourec morušový (bílý) - larva před zakuklením obaluje své tělo hedvábným vláknem - kokon - uvaříme ho - 1km vlákna • lišaj smrtihlav - lidská lebka, imigrující motýl • stužkonoska modrá - larvy okusují listy listnatých stromů • přástevník medvědí - larvy - píďalkovitý pohyb • mol šatní, mol obilní - na uskladněném obilí, sušených roslinách • lišaj pryšcový • dlouhozobka svízelová - lišaj na muškátech • obaleč jablečný - způsobuje "červivost jablek" - larva • bekyně mniška - housenky, ožírají jehlice i listy stromů, při přemnožení • zavíječ moučný - sleptává mouku - housenky • můra sosnokaz - při přemnožení škůdce borovic • • • Blanokřídlí • mají dva páry blanitých křídel • na hlavě mají jeden pár složených očí (z jednotlivých omatidií), 3 jednoduchá očka • ústní ústrojí lízací (včely), nebo kousací • některé druhy mají na končetiných třetího páru řady chloupků - kartáčky nebo košíčky • mohou bý užitkoví (včela medonosná), užiteční (opylovači, biologický boj) a škodliví • štíhlopasí • zadeček je připojen k hrudi tenkou stopkou • patří sem lumci, lumčíci, čmeláci, samotářské i společenské včely, mravenci, vosy, sršni, žlabatky • samičky mají kladélko nebo žihadlo, beznohé larvy • čmelák skalní - černý a zadeček rezavý; čmelák zemní - na zadečku světlé, žluté a tmavé pruhy • výborní opylovači - dlouhý sosák • přezimují pouze oplozené samičky, všichni ostatní na zimu umírají • • kutilky • kutilka písečná - samotářská vosa • žije v páru, živá konzerva - jed způsobí ochrnutí, ale kořist nezabije • • • čalounice mateřídoušková - samotářská včela • žije v páru, po oplození se o sebe samička stará sama • • mravenec lesní - ochránce lesa, ústní ústrojí kousací, biologický boj (v okruhu 20m bez škůdců) • sršeň obecná - chráněná, nebezpečná, nedráždit, ústní ústrojí kousací • vosa obecná, ústní ústrojí kousací - buduje hnízdo z rozžvýkaného dřeva, larvy krmí masitou potravou • včela medonosná - její společenství tvořeno až 60000 jedinci, z toho jediná matka královna - v létě až 1500 vajec na den • samci - trubci - v úlu několik set, nemají žihadlo, pouze konzumenti, žijí několik měsíců • dělnice - samičky - pracují, v době snůšky žijí 4-5 týdnů (ulétají se, v zimě 7 měsíců) • • žlabatka listová, duběnková, růžová • • Brouci • mají první pár křídel přeměněn v krovky (tvrdé - vyztužené chitinem) • druhý pár křídel je blanitý • zhruba 300000 druhů • larvy některých druhů se nazývají ponravy (chroust) - přeměna je dokonalá • dělíme je na masožravé a všežravé; užitečné a škodlivé • svižník polní - masožravý, užitečný • střevlík měděný, fialový - velmi užiteční - masožraví • krajník pižmový - masožravý, velmi užitečný, je lovcem různých druhů housenek motýlů • potápník vroubený - končetiny třetího páru jsou přeměněny ve vesla, při přemnožení škodí v plůdkových rybnících • vodomil černý - končetiny jsou veslovité, larvy jsou dravé • slunéčka - velmi užitečná - dospělci a larvy jsou konzumenti škodlivého hmyzu - mšic (rarita - slunéčko 22tečné, žluté a černé tečky) • hrobařík obecný - živí se odumřelými látkami • kovařík krvavý - nebezpečné larvy - drátovci - okusují kořínky klíčních rostlin • mandelinka bramborová - do roku 1940 v Evropě nebyla - válka, lodě s bramborami a mandelinkami • larvy jsou velmi žravé a způsobují poškození bramborových listů • • potemník moučný - klade vajíčka do mouky, z nich se líhnou mouční červi • roháč obecný - pohlavní dimorfismus, samec má mohutná kusadla, larvy se vyvíjejí v dubovém trouchu (rozpadlé duby) • tesařík obrovský - 5cm - dlouhá uzlovitá tykadla, v dubovém trouchu se poměrně dlouho vyvíjí larvy • chroust obecný - larva žije v zemi tři roky, zakuklí se, dospělec žije tři týdny • světluška menší - světélkují imága a instary, studené žlutozelené světlo vzniká oxidací luciferinu • kožojed obecný - černá barva, skladištní škůdce; kožojed skvrnitý - černý škůdce v šatnících • nosatec lískový - klade vajíčka na lískáče - larvy dovnitř a vyžerou • pilous černý - 3mm, černý skladištní škůce, samička klade vajíčka na obilku, larva ji vyžere • kůrovci - lýkožrout smrkový - 3mm brouci, kteří přerušují svazky cévní (lýko) - cukry se nemohou dostat dolů, stromy začnou usychat • ochrana - instalace feromonů, nebo poraněné odvětvené stromy, větvemi zakryté stromy - lapáky • • Dvoukřídlí • mají vyvinutý pouze první pár křídel (blanitá křídla), druhý pár křídel je zakrnělý a je přeměněn v kyvadélka (haltery) - umožňují za letu rychlé manévrování • ústní ústrojí sací, lízací, bodavě sací • s proměnou dokonalou - holometabolie • patří sem druhy užitečné (opylovači rostlin, hubitelé škůdců), škodlivé (působící škody v zemědělství a lesnictví) • samičky jsou buď oviparní (kladou vajíčka) nebo ovoviviparní (vejcoživorodí - z vajíček se líhnou larvy těsně před kladením • anofeles čtyřskvrnný - přenašeč malárie • komár aedes - výskyt v tropických oblastech - přenašeč žluté zimnice • muchnička zdobená - přenašečem boreiozy • tiplice zelná - škůdce zemědělských plodin - saje rostlinné šťávy • moucha domácí - její larvy se vyvíjejí v rozkládajících se organických látkách • bodalka stájová - dospělci ve stájích, ústní ústrojí bodavě sací - dobytek • nebezpečné jsou tropické bodalky - přenašeči tripanosomy spavičné (člověk), tripanosom dobytka • • vrtule třešňová - samička vrtule má nápadné kladélko, klade vajíčka na plody dozrávajících třešní - "červivost" • květilka řepná - fytofágní - saje šťávu z listů řepy cukrovky • ovád hovězí - samičky jsou hematofágní (sají krev), samečkové fytofágní - sají rostlinné šťávy - rybníky, mokřady • octomilka obecná - banánová muška, drosofila, genetický materiál • pestřenka trubcová - svým zbarvním těla připomínají žahavý hmyz, velký význam larvy - živí se mšicemi • střeček koňský - larvy se vyvíjejí v žaludku koně a osla • střeček hovězí - larvy žijí pod kůží hovězího dobytka, způsobují perforace kůže - kožedělný průmysl ne-e • střeček ovčí - jeho larvy žijí v nosních dutinách a dýchacích orgánech ovcí • moucha masařka - zadeček černošedě kostkovaný • moucha bručivka - brundibár - velká, kovově lesklá moucha •
Navigace
Nástroje