Prvoci

Z 8.B8 wiki

Přejít na:navigace, hledání
• jsou nejjednodušší a vývojově nejnižší živočichové • prvoky považujeme za základ veškerého rostlinstva a živočišstva naší planety • některé z prvoků považujeme za první obyvatele naší planety • prvoci jsou jednobuněční živočichové, většinou mikroskopických rozměrů • největší prvoci (plazivenka – 3 mm, mrskavka – 2 mm, trepka velká – 0,2 mm) • tělo prvoků je složeno z organel = ústroječků • nejdůležitější organely: buněčné jádro, cytoplazma, mitochondrie, ribozomy, chromatofory • an class="mw-headline" id="Organely"> Organely • slouží k pohybu a přijmu potravy • organely pohybové • bičíky (krásnoočko zelené) • undulující membrány (trypanozoma spavičná) • brvy = cílie (trepka velká) • panožky – orgány pohybu,které vznikají přeléváním cytoplazmy - slouží k pohybu a k fagocytóza = trávení potravy (měňavka velká) • • organely trávící • někteří prvoci mohou přijímat potravu celým povrchem těla (osmotrofně) – Krásnoočko zelené • u jiných prvoků se vytvářejí specifická místa = buněčná ústa, za kterými se vytváří potravní vakuola – v potravních vakuolách se potrava stráví a živiny přejdou do cytoplazmy • • organely vylučovací • slouží k odstraňování přebytečné vody z těla • chrání prvoka před zničením • skládá se z přívodních kanálků a ze středové dutiny • • Rozmnožování Pohlavní • kopulace • může se uskutečnit kopulací (výtrusovci, bičíkovci, kořenonožci) • při tomto spolu splynou dva jedinci, kteří zároveň představují dvě pohlavní buňky (gamety) • mohou spolu splývat jedinci, kteří jsou tvarově stejní (izogamety - izogamie) • jedinci, kteří nejsou tvarově stejní (anizogamety - anizogamie) • • oogamie - samčí buňka malá pohyblivá, samičí obrovská • konjugace (spájení) – nálevníci (trepka) • při tomto způsobu pohlavního rozmnožování se dva jedinci (konjuganti) přiloží k sobě svými buněčnými ústy a zůstanou po určitou dobu spojeni (toto spojení trvá u trepky 12-15 hodin) • při konjugaci si kopulující jedinci vymění části svých malých jader, načež se od sebe oddálí • po oddálení jedinců proběhne řada změn, které končí vznikem čtyř nových jedinců z každého jedince původního • celá konjugace trvá až 60 hodin • • Nepohlavní • pučení • na mateřské buňce vypučí nový jedinec, který postupně doroste do původní velikosti • • buněčné dělení • nejdříve se mitózou rozdělí buněčné jádro na dvě jádra dceřiná • mezi jádry se vytvoří přepážka a vzniknou tak dvě dceřiné buňky, které postupně dorostou do původní velikosti • • schizogonie • nepohlavní rozmnožování, které se vyskytuje u prvoka s názvem plazmodium malárie • plazmodium proniká do červené krvinky, kde se rozpadne na velký počet nových jedinců (schizontů), kteří později napadnou nové červené krvinky • • sporogonie • vyskytuje se rovněž u plazmodia malárie • spóra je výsledkem předchozího pohlavního rozmnožování • jakmile se spóra dostane do příznivých podmínek, dochází v ní k dělení, jehož výsledkem je vznik většího počtu nových jedinců (sporozoitů) • tyto sporozoity vypustí komár rodu anopheles do lidské krve • • Organely obrany a ochrany • pelikula je tužší vnější část cytoplazmy, která udává tvar prvoka (krásnoočko zelené) • trny a výběžky (prvoci obrněnky) • schránky s SiO2 mají mřížovci, paprskovci • chitinózní schránky – štítovka • celulózní destičky – na povrchu těl bičíkovců rostlinných • axostyl – tyčinka, která zpevňuje tělo • Systém - rozdělení prvoků • kmen bičíkovci • tripanosomova spavičná - prvok, který parazituje v míze, mozkomíšním moku a krevní plazmě, vyvolává spavou nemoc, která neléčená končí po třech až 12 měsících smrtí, přenašečem tripanozom je moucha Tse-Tse • bičenka (martínka) poševní - způsobuje trichomoniózu (záněty močových cest, hnisový výtok z pochvy), šíří se pohlavním stykem, přenašeči jsou muži • lamblie střevní - způsobuje záněty tenkého střeva • trubénka heckelova - tvoří kolonie, živý se organickými zbytky u dna vodních nádrží, ukazuje přechod od jednobuněčných organismů k organismům mnohobuněčným • • kmen kořenonožci • vlastnosti : • proměnlivý povrch těla – umožňuje tvořit panožky • pomocí panožek se pohybují a přijímají potravu • potrava se tráví pomocí potravních vakuol • obvykle mají jedno jádro, rozmnožují se dělením • některé druhy vytvářejí na povrchu schránku • • měňavky • měňavka zemní (v mechu), měňavka úplavičná, měňavka velká, panoženka měňavkovitá • • krytenky • rozlitka hruškovitá (vytváří na povrchu schránky ze zrníček písku), štítovka obecná • • • kmen dírkonožci • mořští živočichové, mají hodně otvorů z nichž vychází panožky • • slunivky, mřížovci - sladká voda, schránky z SiO2 • kmen paprskovci • sladkovodní i mořští živočichové • vytvářejí dlouhé niťovité panožky • mají vnější schránky • • kmen výtrusovci • osmotrofní endoparazité • pronikají do buněk hostitelů • střídají hostitele pohlavní a nepohlavní • původci těžkých onemocnění lidí a hospodářských zvířat • hromadinky, krvinkovky, kokcidie, piroplazmy • kokcidie jaterní – ke splývání gamet (pohlavních orgánů dochází ve žlučovodech králíků - vtíná cysta, která trávícím ústrojím opouští tělo králíka - infikuje potravu - zdroj infekce, nutnost očkování) • taxoplazma goudii – nebezpečné pro těhotné ženy, parazituje v bílých krvinkách (dlouhodobé teploty, únava, zduření mízních uzlin) • krvinkovky – plasmodium malárie • cizopasnící červených krvinek, kde probíhá schizogonie (nepohlavní rozmnožování prvoka) • způsobují malárii (1 000 000 mrtvých/rok) • pohlavně se krvinkovky rozmnožují ve slinných žlazách samiček komárů rodu amopheles • • • kmen nádorovky • parazitické organismy napadající brukvovité rostliny • na jejich kořenech vytvářejí nádory (hálky) v nichž nádorovky přežívají • • kmen nálevníci • vyskytují se v seném nálevu • prvoci se dvěma buněčnými jádry (velké jádro – proces výživy, malé jádro – proces rozmnožování) • zástupci: trepka velká, chobotěnka husí, slávinka obecná, mrskavka modrá, bachořci, rournatky • bachořci – žijí v bachoru krav, kde pomáhají trávit celulózu nebo-li buničinu • výřenka – schopnost kontrakce • • kmen krásnoočka • mají velký fylogenetický (vývojový) význam • mohou se vyživovat jak autotrofně (může probíhat fotosyntéza – ve vodě s dostatkem světla) nebo prvok začne živiny přijímat osmoticky celým povrchem těla • pravděpodobně podobné organismy jako je krásnoočko dalo vzniknout jak rostlinám, tak živočichům • stavba těla • název dostalo podle červené skvrny (stigma) – světločivý aparát (rozlišuje pouze světlo a tmu - pluje vždy za světlem, aby mohla probíhat fotosyntéza) • vylučovací vakuola • chloroplasty • pelikula – tužší povrchová cytoplazma, která udává tvar prvoka • zásobní látky • dva bičíky, ale jeden je velmi krátký (orgán pohybu) • • • kmen obrněnky • jejich tělo je opatřeno dvěma bičíky • výživa je mixotrofní (mohou se vyživovat autotrofně i heterotrofně) • povrch obrněnek je tvořen vrstvou plochých měchýřků pod plazmatickou membránou, které jsou vyplněné tekutinou nebo pevnou látkou, která zpevňuje jejich těla • většina druhů žije v moři, způsobují světélkování hladiny, jsou toxické • •
Navigace
Nástroje