Transportní systém

Z 8.B8 wiki

Přejít na:navigace, hledání
Není to celé! • funkce vody: ve vodě probíhají veškeré biochemické pochody, fotosyntéza, termoregulační pochody, doprava živin • vodní provoz rostlin zahrnuje příjem vody, vedení vody, výdej vody • až 98% • semena a plody 14% • čerstvé dřevo 50% • čerstvá tráva 60% • Příjem vody • celým povrchem těla • rostliny stélkaté - stélka (lišejníky, řasy) • rostliny vyšší - kormus (epifyta - tropické orchideje, ve vodě - leknín) • • naprostá většina rostlin přijímá vodu z půdy kořenovou soustavou • Vedení vody Krátké vzdálenosti • od buňky k buňce • komunikují prostřednictvím otvůrků - plasmodesmy (rostliny stélkaté) • u vyšších rostlin - kormus v kořenech a listech. Voda prostupuje z půdy do kořenových vlásků (rhiziny), zpět do prvotní kůry, do středního válce, nakonec do svazků cévních, cév a cévic • děje se třemi pochody: • bobtnání - voda proniká z půdy do kořenových vlásků • půdní voda se váže na buněčné koloidy, což jsou částečky o velikosti 1-100 nanometrů, mezi koloidy patří makromolekuly bílkovin v cytoplasmě buňky, makromolekuly sacharidů, které jsou součástí bun. stěny • • difuze - fyzikální děj při kterém se částice všech látek v roztocích vzájemně mísí • pronikají částice z místa s větší koncentrací do místa s menší koncentrací, dokud se nevyrovnají. Tento proces probíhá i tehdy, jsou-li dva roztoky o nestejné koncentraci odděleny propustnou membránou (bun. stěnou) • • osmóza - je případ difuze k níž dochází tehdy, jsou-li dva roztoky od sebe odděleny polopropustnou membránou (cytoplazmatickou) • buňka může být obklopena roztokem různé koncentrace • • • Čočinky • jsou tělíska, která se nacházejí na povrchu kmenů nebo větví a jsou tvořena provětrávacím pletivem • čočinkami se vypařuje voda v době, kdy je příliš velké sucho a průduchy jsou uzavřené • Kořenový vztlak • aktivní mechanismus uskutečňovaný kořenovými buňkami za spotřeby energie • dochází k němu v době, kdy jsou rostliny v bezlistém stavu (nejvíce na jaře) • nejefektivněji se projevuje v jarním období při poranění stromu • z poraněného místa vytéká míza - "strom krvácí" (xylénová šťáva) - obsahuje cukry • Intenzita výparu • intenzita výparu (transpirace) - množství vypařené vody rostlinami z určité plochy (1Ha lesa = 25-30 tisíc litrů vody za den) • jiný způsob vyjádření: množství vody na vytvoření 1kg sušiny, obilniny - 600l vody •
Navigace
Nástroje