Biologie 1. ročník

Z 8.B8 wiki

Přejít na:navigace, hledání

Botanika

Význam rostlin

Biologické vědy

Botanický systém a názvosloví rostlin

Klasifikace taxonů

Rozdělení živých soustav


Stavba rostlinné buňky

Buněčné organely

Buněčné jádro a jadérko

Mitochondrie

Vakuoly

Endoplazmatické retikulum

Plastidy

Cytoplazma

Ribozomy

Golgiho systém

Cytoplazmatická membrána

Buněčná stěna


Prokaryota

Charakteristika

Rozmnožování


Bakterie

Charakteristika

Tvar


Viry

Virion

Průběh virové infekce

 1. vazba virové částice (virionu) na povrch hostitelské buňky - absorpce
 2. penetrace - proděravění, vniknutí virionu do hostitelské buňky
  • u bakterií proniká do hostitelské buňky pouze DNA nebo RNA
  • u rostlin a živočichů proniká do buňky celý virion
 3. replikace - zdvojení DNA
 4. syntéza - tvorba nových proteinových obalů (kapsidů)
  • 100-1000 nových kopií DNA
  • začnou se tvořit nové části
 5. zrání nových virionů
 6. uvolnění virových částic do prostředí s následnou lyzí, nebo rozpadem buňky

Přenos

Virus HIV


Viroidy


Priony


Sinice

Charakteristika

Anabena, Microcystys


Mitóza

Chromozomy

Fáze

 1. profáze
 2. metafáze
 3. anafáze
 4. telofáze

Profáze

Metafáze

Anafáze

Telofáze


Meióza

Heterotypické dělení

 1. profáze - překřížení chromozomů, výměna genetické informace
  • Mendělejevovy zákony
  • překřížení (crossing over) nesesterských chromatid
 2. metafáze
 3. anafáze - chromozomy přecházejí celé k pólu (s oběma chromatidami)
 4. telofáze - buňka se rozdělí na dvě

Homeotypické dělení


Osmotické jevy v buňce


Fotosyntéza

6 CO2 + 12 H2O + E → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O
CO2 z listů; H2O z kořenů, stonků, listů; E - energie slunečního záření; C6H12O6 - cukr

Průběh

Charakteristické znaky fotosyntézy

Faktory ovlivňující rychlost


Dýchání

C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O → 6 CO2 + 12 H2O + E

Průběh

Faktory ovlivňující rychlost


Pletiva

Dělivá

Původní

Prvotní

Druhotná

Trvalá

Krycí

Vodivá

Základní

Další rozdělení

Parenchym

Aerenchym

Sklerenchym

Prozenchym

Kolenchym


Transportní systém

Není to celé!

Obsah vody v tělech organismů

Příjem vody

Vedení vody

Krátké vzdálenosti

Čočinky

Kořenový vztlak

Intenzita výparu


Kořen

Přeměny kořene

Rozdíl mezi kořeny jednoděložné a dvouděložné rostliny


Listy

Význam

Postavení listů na stonku

Stavba listu

Rozdělení podle tvaru čepele

Hospodářský význam

Metamorfózy


Květy

Stavba

Květní lůžko

Květní obaly

Květní vzorec

Opylení

Oplození

Stavba semene


Květenství

Rozdělení


Plody

Rozdělení


Chemické složení buňky

Význam vody

Bílkoviny

Cukry

Tuky

Nukleové kyseliny

Látky minerální


Rozmnožování rostlin

Pohlavní

Nepohlavní


Růst rostlin

Průběh

Ovlivnění růstu

Dormance

Délka života

Požadavky na světlo

Vnitřní faktory

Ontogenetický vývoj

Růstové korelace

Regenerace (obnova) tkání


Pohyby rostlin

Pohyby fyzikální

Pohyby vitální


Lišejníky

Stélka

Výskyt

Hospodářský význam

Rozmnožování


Řasy

Stélka

Rozmnožování

Význam


Houby

Parazitické

Význam

Typy

Výtrusy

Rozmnožování

Zástupci


Vyšší rostliny

Dělení

Charakteristika


Ryniofyta

Rozmnožování


Mechorosty

Rozmnožování

Zástupci


Kapraďorosty

Není to celé!

Listy

Rozdělení

Historie


Kapraďosemenné


Nahosemenné

Charakteristika

Vývoj samčího gametofytu

Schéma samčího gametofytu

Rozdělení


Krytosemenné

Není to celé!

Navigace
Nástroje