Deutsch-Sprechen Sie Deutsch-01

Z 8.B8 wiki

Přejít na:navigace, hledání

/deutsch/Sprechen Sie Deutsch/01/

aber			=ale
arbeiten		=pracovat
bitten			=prosit
da			=tu
danken			=děkovat
dann			=potom
das			=to
dort			=tam
du			=ty
entschuldigen		=omluvit
er			=on
es			=ono
finden			=najít
finden			=shledávat
die Frau; -en		=paní
der Freund; -e		=přítel
ganz			=zcela
gehen			=jít
gut			=dobrý
heißen			=jmenovat se
der Herr; -en		=pan
ich			=já
ja			=ano
jetzt			=nyní
kennen			=znát
kommen			=přijít
lange			=dlouho
leben			=žít
lernen			=učit se
machen			=dělat
das Mädchen; -		=děvče
mein			=moje
der Name; -n		=jméno
nämlich		=totiž
nein			=ne
noch			=ještě
die Party; -s		=večírek
schon			=už
die Schwester; -n	=sestra
sein			=být
sie			=ona
Sie			=Vy
der Spaß; Späßer	=žert
der student; -en	=student
studieren		=studovat
der Tag; -e		=den
toll			=skvěle
überhaupt		=vůbec
übrigens		=ostatně
und			=a
verstehen		=rozumět
viel			=mnoho
warum			=proč
was			=co
wer			=kdo
wie			=jak
wir			=my
wo			=kde
woher			=odkud
wohnen			=bydlet
auf der Party		=na večírku
auf Wiedersehen	=na shledanou
bis bald		=zatím ahoj
danke			=děkuji
entschuldigen Sie	=promiňte
es freut mich		=těší mě
guten Tag		=dobrý den
hallo			=ahoj (při setkání)
Ich komme aus Stuttgart=Jsem ze Stuttgartu
Ich bin noch Student	=Jsem ještě student
Ich studiere Englisch und Französisch=Studuji angličtinu a francoužštinu
Kennen Sie die Frau dort?=Znáte tu paní?
Ich heiße Claus Schmitz=Jmenuji se Claus Schmitz
Na, dann noch viel Spaß=No, tak hezkou zábavu
Sie lebt jetzt in Deutschland=Žije nyní v Německu
Sie wohnt jetzt in München=Bydlí teď v Mnichově
tschüs			=ahoj (při loučení)
Verstehst du Deutsch?	=Rozumíš německy?
Wie finden Sie die Party?=Jak se Vám líbí večírek
Wie geht es dir?	=Jak se ti daří?
Es geht		=Ujde to
Wie heißen Sie?	=Jak se jmenujete?
Woher kommen Sie?	=Odkud jste?
Navigace
Nástroje