Deutsch-Sprechen Sie Deutsch-02

Z 8.B8 wiki

Přejít na:navigace, hledání

/deutsch/Sprechen Sie Deutsch/02/

das Abitur		=maturita
also			=tedy
alt			=starý
antworten		=odpovědět
der Artz; Ärtzte	=lékař
auch			=také
bald			=brzy
der Beruf; -e		=povolání
der Bruder; Brüder	=bratr
die Buchhalterin; -nen	=účetní
dick			=tlustý
die Eltern		=rodiče
die Englischlehrerin; -nen=učitelka angličtiny
erst			=teprve
etwas			=něco
die Familie; -n	=rodiny
faul			=líný
fleißig		=polný
fragen			=zeptat se
gehören		=patřit
gern			=rád
die Geschwister	=sourozenci
groß			=velký
haben			=mít
das Haus; Häuser	=dům
heute			=dnes
das Hobby; -s		=koníček
hören			=poslouchat
der Hund; -e		=pes
das Jahr; -e		=rok
jung			=mladý
kein			=žádný
das Kind; -er		=dítě
das Klavier; -e	=klavír
klein			=malý
klug			=chytrý
laut			=hlasitý
ledig			=svobodný
die Lehrerin; -nen	=učitelka
leicht			=lehký
lieb			=milý
manchmal		=někdy
die Mutter; Mütter	=matka
die Nachbarin; -nen	=sousedka
oft			=často
die Praxis; Praxen	=praxe
richtig		=správný
sagen			=říkat
schlank		=štíhlý
schwer			=těžký
sehr			=velmi
der Sohn; Söhne	=syn
spät			=pozdě
der Spazierengang; Spazierengënge=procházka
spielen		=hrát
stricken		=plést
die Tochter; Töchter	=dcera
der Vater; Väter	=otec
verheiratet		=ženatý
die Verkäuferin; -nen	=prodavačka
das Wochenende; -n	=víkend
die Zeit; -en		=čas
am Wochenende		=o víkendu
Tennis und Basketball spielen=hrát tenis a basketbal
das Abitur machen	=maturovat
Das macht mir Spaß	=To mě baví
ein bisschen		=trochu
Er ist Arzt		=Je lékařem
Er kommt oft nach Stuttgart=Přijíždí často do Stuttgartu
Ich mache mit Bobo oft einen Spazierengang=Často chodím s Bobem na procházku
In Englisch bin ich nicht sehr gut=V angličtině nejsem moc dobrý
Klavier spielen	=hrát na klavír
Journalistik und Mathematik studieren	=studovat žurnalistiku a matematiku
Mein Bruder ist dreiundzwanzig Jahre alt=Mému bratrovi je dvacet tři let
Musik hören		=poslouchat hudbu
nach Hause		=domů
Sie arbeitet als Buchhalterin bei Daimler-Benz=Ona pracuje jako účetní u firmy Daimler-Benz
Später möchte ich Jura studieren=Později bych chtěl studovat práva
Sport treiben		=sportovat
Was sind Sie von Beruf?=Jaké je vaše povolání?
Wie alt bist du?	=Kolik je ti let?
zu Hause		=doma
Navigace
Nástroje