Deutsch-Sprechen Sie Deutsch-Vazby sloves

Z 8.B8 wiki

Přejít na:navigace, hledání

/deutsch/Sprechen Sie Deutsch/Vazby sloves/1/

abhängen von jm-e		=záviset na někom-něčem
abholen jn-e von e		=dojít pro někoho-něco odněkud
anrufen jn			=zatelefonovat někomu
sich ansehen jn-e		=podívat se na někoho-něco
antworten jm auf e		=odpovědět někomu na něco
arbeiten an e			=pracovat na něčem
sich ärgern über jn-e		=zlobit se na někoho-něco
aufpassen auf jn-e		=dávat pozor na někoho-něco
sich ausruhen von e		=odpočinout si od něčeho
sich beschäftigen mit e		=zabývat se něčím
sich beschweren bei jm über jn-e=stěžovat si někomu na někoho-něco
bestehen e			=obstát při něčem
bitten jn um e			=prosit někoho o něco
danken jm für e			=děkovat někomu za něco
denken an jn-e			=myslet na někoho-něco
diskutieren über jn-e		=diskutovat o někom-něčem
duzen jn			=tykat někomu
einladen jn zu e		=pozvat někoho na něco
entscheiden über jn-e		=rozhodnout o někom-něčem
sich entscheiden für jn-e	=rozhodnout se pro někoho-něco
sich entschuldigen bei jm für e	=omluvit se někomu za něco
sich erinnern an jn-e		=vzpomenout si na někoho-něco
erzählen von jm-e, über jn-e	=vyprávět o někom-něčem
fragen jn nach jm-e		=ptát se někoho na někoho-něco
sich freuen auf jn-e		=těšit se na někoho-něco

/deutsch/Sprechen Sie Deutsch/Vazby sloves/2/

sich freuen über jn-e		=těšit se z někoho-něčeho
es geht um jn-e			=jde o někoho-něco
heiraten jn			=vdát se za někoho, oženit se s někým
helfen jm bei e, mit e		=pomoci někomu při něčem, s něčím
holen jn-e			=dojít pro někoho-něco
hören von jm-e			=slyšet o někom-něčem
sich informieren über jn-e	=informovat se o někom-něčem
sich interessieren für jn-e	=zajímat se o někoho-něco
kennen lernen jn-e		=seznámit se s někým-něčím
sich kümmern um jn-e		=starat se o někoho-něco
lachen über jn-e		=smát se někomu-něčemu
lesen e von jm-e, über jn-e	=číst něco o někom-něčem
plaudern mit jm über jn-e, von jm-e=povídat si s někým o někom-něčem
schreiben über jn-e		=psát o někom-něčem
siezen jn			=vykat někomu
sprechen mit jm über jn-e, von jm-e=mluvit s někým o někom-něčem
sterben an e			=zemřít na něco
teilnehmen an e			=zúčastnit se něčeho
sich unterhalten mit jm über jn-e=bavit se s někým o někom-něčem
vergessen jn-e			=zapomenout na někoho-něco
verstehen jn-e			=rozumět někomu-něčemu
sich vorbereiten auf e, für e	=připravit se na něco
warten auf jn-e			=čekat na někoho-něco
wissen e			=vědět o něčem

/deutsch/Sprechen Sie Deutsch/Vazby sloves/3/

das Angebot an e		=nabídka něčeho
die Angst vor jm-e		=strach z někoho-něčeho
böse auf jn-jm böse sein	=zlobit se na někoho
stolz auf jn-e			=hrdý na někoho-něco
zufrieden mit jm-e		=spokojený s někým-něčím
Navigace
Nástroje