English-New Matrix-03

Z 8.B8 wiki

Přejít na:navigace, hledání

/english/New Matrix/03/

job training school		=učiliště
rely on			=spolehnout se na
aim				=cíl
aim				=mířit
feel safe			=cítit se bezpečně
however			=nicméně
brought up			=vychovaný
unfortunately			=bohužel
sort out			=vyřešit
solve				=vyřešit
for a while			=na chvíli
foster				=pěstounský
extremely			=neobyčejně
local council			=obecní úřad
expenses			=výdaje
pleased			=spokojený
granny				=babička
see				=vídat se
fit				=hodit se
treat				=jednat s
behaviour			=chování
suddenly			=náhle
busy				=rušný
selfish			=sobecký
thoughtful			=pozorný
thoughtful			=přemýšlivý
put up with			=snášet
tell off			=vynadat
eldest				=prvorozený
naughty			=zlobivý
take after			=být po někom
collocation			=slovní spojení
get a cold			=nachladit se
make money			=vydělat si	
make a mistake			=zmýlit se
make friends			=spřátelit se
make sure			=ujistit se
make a bed			=ustlát postel
get some shopping		=nakoupit
make my mind up		=rozhodnout se
face				=čelit
pressure			=tlak
gestures			=gesta
cope				=zvládat
tower block			=věžák
block of flats			=věžák
housing estage			=sídliště
convenient			=vhodný
suburb				=předměstí
outskirts			=okraj
convenient			=vyhovující
satisfied			=spokojený
satisfy			=uspokojit
convenient			=pohodlný
sports				=sportovní
get on well together		=dobře se snášet
fall out			=pohádat se
have in common			=mít společné
advantage			=výhoda
disadvantage			=nevýhoda
statement			=sdělení
confident			=důvěrný
confident			=jistý
spoilt				=rozmazlený
spoilt				=zkažený
envy				=závidět
feel about			=myslet si o
think about			=myslet si o
personality			=osobnost
reliable			=spolehlivý
strict				=přísný
proud				=pyšný
proud				=hrdý
independent			=nezávislý
ambitious			=ambiciózní
word stress			=spovní přízvuk
responsible			=zodpovědný
patient			=trpělivý
eat the fridge up		=vyžrat lednici
forgive			=odpustit
forgive			=prominout
cause				=způsobit
flatmate			=spolubydlící
bill				=účet
advertisement			=inzerát
advertisement			=reklama
calendar month			=kalendářní měsíc
enthusiast			=nadšenec
preferred			=preferovaný
amenities			=vybavení
public transport		=veřejná doprava
mind				=vadit
persuade			=přesvědčit
appointment			=schůzka
arrange			=sjednat
arrange			=zařídit
signed				=podepsaný
sweets				=sladkosti
immigrant			=přistěhovalec
occasion			=příležitost
occasion			=událost
declaration			=prohlášení
no longer			=už ne
marked				=označovaný
dress up			=přestrojit se
neighbourhood			=sousedství
candy				=bonbón
carnival			=karneval
smashed potatoes		=bramborová kaše
die of				=zemřít na
dates back			=pochází z
harvest			=žně
harvest			=sklizeň
feast				=hostina
roast 				=pečený
fortune			=štěstí
fortune			=osud
cranberry			=brusinka
chased				=chytl	
chased				=ulovil
display			=přehlídka
take apart			=účastnit se
sample				=vzorek
sample				=ukázka
blossom			=květ
take place			=konat se
colleagues			=kolegové
tense				=čas (slovesný)
heading			=titulek
now and then			=tu a tam
from time to time		=čas od času
complain			=stěžovat si
check				=kontrolovat
check				=ověřit
runny-nosed			=usmrkaný
family tree			=rodokmen
nephew				=synovec	
niece				=neteř
wife				=manželka
husband			=manžel
split up			=rozejít se
step-father			=nevlastní otec
father-in-law			=tchán
divorce			=rozvod
take a while			=chvíli trvat
extract			=výtažek
toothache			=bolest zubů
cocker spaniel			=kokršpaněl
pedigree			=čistokrevný
mournful			=žalostně
pain				=bolest
torment			=muka
fault				=vina
fault				=chyba
toothless			=bezzubý
squawking			=vřeštění
swore				=přísahal
whether			=zda
emergency clinic		=pohotovost
cancel				=zrušit
strike 			=stávka
cheerful			=šťastný
prolong			=prodloužit
fares				=jízdné
wittily			=vtipně
though				=přesto
proper				=pořádný
accomodation			=ubytování
amenity			=vybavení
among				=mezi
carer				=pečovatel
former				=bývalý
legal				=zákonný
houseboat			=hausbót
clean				=čistý
tidy				=uklizený
housework			=domácí práce
igloo				=iglú
lonely				=osamělý
deal with			=zabývat se
deal with			=jednat s
peer				=vrstevník
force				=nutit
rebel				=bouřit se
rebel				=rebel
bully				=tyranizovat
frighten			=polekat
jealous			=žárlivý
separate			=oddělit
available			=k dispozici
caring				=dobrosrdečný
suitable			=vhodný
particular			=zvláštní
purpose			=účel
causing			=zúůsobující
unpleasant			=nepříjemný
generous			=velkorysý
generous			=štědrý
patient			=trpělivý
calm				=klidný
rest				=odpočinout
trust				=věřit
behave				=chovat se
badly				=špatně
break				=přerušit
rude				=drzý
rude				=nevychovaný
fashionable			=módní
fashionable			=elegantní
smart				=elegantní
bring up			=vychovat
involved			=zapojený
get into			=zvykat si na
develop			=vyvinout se
suffer				=trpět
furnished			=zařízený
spacious			=prostorný
basement			=suterén
fully				=plně
microwave			=mikrovlnka
study				=pracovna
laundry			=prádelna
fixtures			=vybavení
wardrobe			=šatník
draining board			=odkapávač
net curtain			=záclony
sink				=umyvadlo
chest of drawers		=kostn
blind				=roleta
dishwasher			=myčka
cupboard			=kredenc
window sill			=okenní římsa
drying up			=utírání nádobí
half-empty			=poloprázdný
apparently			=patrně
apparently			=zřejmě
spare room			=pokoj pro hosty
polish				=vyleštit
leaks				=prosakuje
tiles				=obkladačky
tap				=výčep
tap				=pivnice	
tap				=ročník (vína)
tap 				=čepovat
wallpaper			=tapety
decorate			=vymalovat
pale				=bledý
confuse			=splést
staff				=personál
comparison			=srovnání
neat				=upravený
untidy				=neupravený
casual				=všední
casual				=lhostejný
confident			=sebejistý
enthusiast			=nadšenec
besides			=kromě toho
perhaps			=možná
wondering			=zvědavý
Navigace
Nástroje