English-New Matrix-05

Z 8.B8 wiki

Přejít na:navigace, hledání

/english/New Matrix/05/

atmosphere		=ovzduší
beach			=pláž
breeze			=vánek
campaign		=kampaň
carbon dioxide		=oxid uhličitý
climate		=podnebí
competition		=soutěž
crop			=plodina
desert			=poušť
drinking water		=pitná voda
drought		=sucho
entertainment		=zábava
environment		=životní prostředí
event			=událost
fine			=pokuta
floods			=záplavy
fog			=mlha
forest			=les
fossil fue		=fosilní palivo
gale			=vichřice
global warming		=globální oteplování
greenhouse effect	=skleníkový efekt
ground			=země
heatwawe		=teplá vlna
hill			=kopec
hurricane		=hurikán
ice cap		=ledovcový příkrov
island			=ostrov
islander		=ostrovan
lake			=jezero
lightning		=blesk
mountain		=hora
ocean			=oceán
patch			=místo
plain			=rovina
pollution		=znečištění
pressure		=tlak
restriction		=omezení
restriction		=zákaz
restrict		=omezit
river			=řeka
rumble			=hřmění
sea			=moře
shower			=liják
source			=zdroj
source			=místo vzniku
spell			=období
storm			=bouře
thunder		=hrom
tin can		=plechovka
tornado		=tornádo
valley			=údolí
weather		=počasí
weather forecast	=předpověď počasí
wedding		=svatba
affect			=ovlivnit
expand			=rozpínat se
melt			=tát	
pollute		=zečišťovat
predict		=předpovídat
protect		=chránit
recycle		=recyklovat
rise			=vstávat
rise 			=zvednout se
spread			=rozšiřovat
trap			=chytat
warn			=varovat

aggressive		=agresivní
biodegradable		=schopný rozkladu
chilly			=studený
cool			=chladný
damp			=vlhký
dark			=temný
deep			=hluboký
disgusting		=nechutný
dry			=suchý
endangered		=ohrožený
environmental		=ekologický
extinct		=zaniklý
extreme		=extrémní
great			=skvělý
heavy			=těžký
high			=vysoký
light			=světlý
local			=místní
lovely			=krásný
marvellous		=úžasný
miserable		=ubohý
peaceful		=klidný
perfect		=dokonalý
rich			=úrodný
rocky			=skalnatý
rude			=nevychovaný
smelly			=smradlavý
steep			=příkrý
stressful		=stresující
strong			=silný
sunny			=slunečný
treeless		=bez stromů
wet			=mokrý
widespread		=roztažený
widespread		=rozšířený
windy			=větrný
absolutely		=naprosto
really			=opravdu
green living		=zelené bydlení	
mankind		=lidstvo
downpour		=liják
cause			=způsobit
starve			=hladovět
starvation		=hladovění
expand			=rozšířit
human beings		=lidské bytosti
cover			=pokrýt
trap			=zachytit
however		=avšak	
coal			=uhlí
oil			=ropa
statue			=socha
knock down		=srazit dolů
path			=cesta
disturb		=rušit
rubbish		=odpad
litter			=smetí
obligation		=povinnost
safety			=bezpečí
Navigace
Nástroje