English-New Matrix-09

Z 8.B8 wiki

Přejít na:navigace, hledání

/english/New Matrix/09/

transport		=doprava
broomstick		=násada koštěte
nowadays		=v dnešní době
mark			=označit
motorised		=motorový
tethered balloon	=horkovzdušný balón
sofa			=pohovka
tuck up		=podkasat
duvet			=peřina
strapped		=upnutý
goggles		=brýle
cap			=čepice
shout			=křičet
pyjamas		=pyžamo
point			=ukazovat
open-mouthed		=s otevřenými ústy
flash			=blesk
depending		=závisející
grin			=křenit se
warden			=dozorce
encouragement		=povzbuzení
manufacture		=vyrábět
calm			=klidný
set off		=vyrazit
face			=čelit
make way		=postoupit
introduce		=představit
tour			=cesta
package		=balíček
ride			=jezdit
sightseeing		=prohlídka
nearly			=téměř
glad			=potěšený
park			=parkovat
catch			=stihnout
safety helmet		=ochranná helma
runway			=ranvej
afraid of		=obávat se
report			=ohlásit
reported speech	=nepřímá řeč
different		=různý
borrow			=vypůjčit si
use up			=spotřebovat
length			=délka
companion		=společník
platform		=nástupiště
gate			=brána
take off		=vzlétnout
depart			=odjet
carriage		=vagon
track			=trať
board			=paluba
airport		=letiště
delay			=zpoždění
signal			=signál
check-in		=odbavení
departure		=odjezd
expected		=očekávaný
destination		=cíl cesty
announcement		=oznámení
condition		=podmínka
aircraft		=letadlo
suitcase		=zavazadlo
serve			=servírovat
throughout		=během
entertainment		=zábava
in-flight		=palubní
inform			=informovat
article		=článek
payment		=platba
cheque			=šek
failure		=selhání
aboard			=na palubě
single ticket		=jednoduchá jízdenka
return ticket		=zpáteční jízdenka
half board		=polopenze
available		=dostupný
suitable		=vhodný
advert			=reklama
barge			=člun
cottage		=chalupa
included		=zahrnutý
described		=popisovaný
fined			=pokutovaný
ride on		=jet na
bright			=zářící
waterway		=vodní cesta
sandstone		=pískovec
cliff			=útes
tree-lined		=lemovaný stromy
yachting		=jachting
harbour		=přístav
strolling		=chodící
rough			=hrubý
ferry			=trajekt
convenient		=vhodný
good value		=cenově výhodný
on-the-spot fine	=pokuta na místě
suburban		=předměstský
network		=síť
appreciated		=ceněný
hire			=najmout
lit up			=oscětlený
suburb			=předměstí
luggage		=zavazadla
excitement		=vzrušení
tow-away zone		=oblast nařízeného odtahu
on foot		=pěšky
necessity		=nezbytnost
necessary		=nezbytný
book			=zamluvit si
cost			=cena
otherwise		=jinak
public transport	=hromadná doprava
block			=blok
early			=brzy
guidebook		=tištěný průvodce
taste			=chutnat
instead		=namísto
wallet			=peněženka
youth			=mládežnický
leisure		=oddech
ahead			=dopředu
basic			=základní
reference		=odkaz
advertised		=inzerovaný
grateful		=vděčný
recommend		=doporučit
best wishes		=všechno nejlepší
avoid			=vyvarovat se
repeat			=opakovat
equipment		=vybavení
traditional		=tradiční
central heating	=ústřední topení
dishwasher		=myčka na nádobí
owner			=vlastník
wave			=mávat
involve		=zahrnovat
get on			=nastoupit
coach			=dálkový autobus
entrance		=vchod
voyage			=výprava
safer			=bezpečnější
around			=dokola
imagine		=představit si
corner			=roh
supper			=večeře
thought		=myšlenka
laugh			=smát se
bank			=břeh
put up			=postavit
heavy			=těžký
play about		=hrát si
tie			=svázat
rope			=lano
pull			=táhnout
scream			=křičet
fall down		=spadnout
meanwhile		=mezitím
carry out		=vynést
rainwater		=dešťová voda
thief			=zloděj
underneath		=vespod
caught			=chycený
whisper		=šepot
eventually		=případně
campfire		=táborák
passenger		=cestující
with reference to	=s odvoláním na
get off		=vystoupit
land			=přistát
get into		=nastoupit
highlight		=význačný rys
unforgettable		=nezapomenutelný
outward		=vnější
splendid		=skvostný
landmark		=památka
plenty			=hojnost
opportunity		=možnost
nearby			=poblíž
charming		=okouzlující
stroll			=chodit
boulevard		=bulvár
energetic		=energický
journey		=cesta
on board		=na palubě
fill up		=natankovat
insure			=pojistit
route			=cesta
papers			=doklady
border			=hranice
lifeguard		=plavčík
overnight		=přes noc
TV guide		=televizní program
register		=seznam
portion		=porce
theme			=téma
relate			=souviset
take place		=konat se
daytime		=denní čas
gear			=potřeby
waterproof		=nepromokavý
treat			=pohostit
delightful		=nádherný
gondola		=gondola
accommodation		=ubytování
cruise			=plavba
coastline		=pobřeží
steepest		=nejstrmější
insurance		=pojištění
fare			=jízdné
fewer			=méně
identity		=totožnost
discount		=sleva
cover			=pokrýt
climb up		=vylézt
cable car		=kabina lanové dráhy
conductor		=průvodčí
ticket machine		=stroj na jízdenky
tightly		=pevně
pole			=tyč
transfer		=převod
enquire		=dotázat se
suggested		=navrhovaný
unique shape		=jedinečný tvar
frond			=vějířovitý list
government		=vláda
unfortunately		=bohužel
variety		=rozmanitost
in advance		=dopředu
Navigace
Nástroje