English-Vocab Organiser-69

Z 8.B8 wiki

Přejít na:navigace, hledání

/english/Vocab Organiser/69/

second language	=druhý jazyk
bilingual		=dvojjazyčný
strong accent		=silný přízvuk
mother-tongue		=mateřský jazyk
native speaker		=rodilý mluvčí
pronounce		=vyslovit
difference		=rozdíl
spell			=hláskovat
plural			=množné číslo
improve		=zlepšit
pick up		=sbírat
hold			=udržet
progress		=pokrok
grammar rules		=gramatická pravidla
pronunciation		=výslovnost
main verb		=významové sloveso
adverb			=příslovce
modal verb		=modální sloveso
auxiliary verb		=pomocné sloveso
countable noun		=počítatelné postatné jméno
definite article	=určitý člen
uncountable noun	=nepočítatelné podstatné jméno
indefinite article	=neurčitý člen
adjective		=přídavné jméno
preposition		=předložka
pronoun		=zájmeno
conjunction		=spojka
proverb		=příslovečné určení
phrasal verb		=frázové sloveso
collocation		=slovní spojení
idiom			=idiom
gerund			=gerund
infinitive		=infinitiv
hand in		=předat
correct		=správný
write down		=zapsat
rub out		=vygumovat
look up		=vyhledávat
helpless		=bezmocný
Navigace
Nástroje