English-Vocab Organiser-72

Z 8.B8 wiki

Přejít na:navigace, hledání

/english/Vocab Organiser/72/

working conditions	=pracovní podmínky
well-paid		=dobře placený
company car		=firemní vůz
pension scheme		=důchoodvý program
promote 		=povýšit
overtime		=přesčas
flexi-time		=proměnlivá pracovní doba
regular		=pravidelný
pay rise		=zvýšení platu
health insurance	=zdravotní pojištění
part-time		=zkrácený úvazek
take a few days off	=vzít si dovolenou
benefits		=výhody
perks			=výhody (neformálně)
promotion		=povýšení
addition		=dodatek
meeting		=schůze
attend			=navštěvovat
paperwork		=papírování
run			=řídit (podnik)
get on			=vycházet
deal			=jednat
customer		=klient
expect			=kromě
colleague		=kolega
self-employed		=živnostník
fill in		=vyplnit
repetitive		=opakující se
rewarding		=odměňující
challenging		=vyzývavý
require		=požadovat
determination		=odhodlání
stressful		=stresující
glamorous		=okouzlující
helpful		=nápomocný
staff			=personál
refer			=zmínit se
department		=oddělení
job satisfaction	=pracovní uspokojení
stick			=vězet
responsibility		=odpovědnost
agreement		=dohoda
union			=unie
strike			=stávka
unless			=ledaže
currently		=aktuálně
reject			=odmítnout
demand			=požadovat
force out		=vypudit
state			=stav
resign			=odstoupit
miner			=horník
vote			=volit
bet			=vsadit se
lorry driver		=kamioňák
go mad			=zešílet
dead-end		=bezperspektivní
checkout 		=pokladna (v obchodě)
checker		=pokladní
injury			=zranění
steady			=stálý
judging		=souzení
Navigace
Nástroje