English-Vocab Organiser-74

Z 8.B8 wiki

Přejít na:navigace, hledání

/english/Vocab Organiser/74/

capital		=kapitál
competition		=konkurence
plan			=plán
facility		=zařízení
investment		=investice
cash flow		=hotovostní tok
expense		=výdaj
overhead		=režijní náklady
stock			=sklad
sale			=prodej
surfboards		=surfovací prkno
wetsuits		=neoprénová kombinéza
build up		=shromažďovat
overdraft		=přečerpání (účtu)
pleasantly		=příjemně
deliberately		=úmyslně
rent			=poplatek
range			=sortiment
branch			=větev
luxury			=luxusní
negotiating		=projednat
subsidiary		=dceřinná společnost
limited company	=společnost s ručením omezeným
multinational		=nadnárodní
parent company		=mateřská společnost
franchise		=licence
share			=akcie
Accounts		=účtárna
Personnel		=osobní oddělení
research		=výzkum
Public relations	=styk s veřejností
staff			=personál
recruitment		=nábor
invoice		=faktura
salary			=plat
budget			=rozpočet
figure			=údaj
pick up		=sebrat se
go through a bad patch	=procházet těžkým obdobím
slack			=polevovat
booming		=být na vzestupu
leader			=vedoucí
bankrupt		=bankrotující
debts			=dluhy
creditor		=věřitel
profit			=zisk
give up		=vzdát se
annual turnover	=roční obrat
target			=cíl
increase		=nárůst
bottom line		=konečný zisk
disappointing		=neuspokojivý
steady			=stálý
sharp			=prudký
marginal		=nepodstatný
sudden			=náhlý
Navigace
Nástroje