English-Vocab Organiser-82

Z 8.B8 wiki

Přejít na:navigace, hledání

/english/Vocab Organiser/82/

waste			=odpad
protect		=chránit
recycled		=recyklovaný
damage			=poškodit
pollution		=znečištění
factory		=továrna
emission		=emise
environmentalist	=ochránce životního prostředí
furious		=vzteklý
delay			=zpozdit
measure		=opatření
exhaust fume		=výfukový plyn
pesticides		=pesticidy
deforestation		=odlesnění
crops			=plodiny
dumping		=vyhodit
spraying		=postřikování
harm			=poškodit
injure			=poranit
hurt			=poranit
pollute		=znečistit
global warming		=globální oteplování
greenhouse effect	=skleníkový efekt
ozone layer		=ozónová vrstva
acid rain		=kyselý déšť
gradual		=postupný
flood			=záplava
radiation		=radiace
sea level		=mořská hladina
climate		=podnebí
desert			=poušť
ice cap		=ledová čepička
ocean			=oceán
gas			=plyn
consequence		=následek
low-lying		=nízko položený
fertile		=úrodný
disease		=choroba
habitat		=domovina
long-term		=dlouhodobý
way of life		=životní styl
destruction		=ničení
extinction		=vyhynutí
indigenous		=domorodý
acre			=akr
cut down		=vykácet
threat			=hrozba
misuse			=zneužití
uninhabitable		=neobyvatelný
air quality		=čistota ovzduší
unleaded petrol	=bezolovnatý benzín
public transport	=hromadná doprava
recycling point	=recyklační stanoviště
bottle bank		=místo výkupu lahví
environmentally friendly=šetrný k životnímu prostředí
renewable energy	=obnovitelná energie
conservationist	=ochránce přírody
genetically modified crops=geneticky modifikované plodiny
Navigace
Nástroje