Politologie

Z 8.B8 wiki

Přejít na:navigace, hledání

Okruhy zkoumání politologie

Z dějin politologie

Osvícenství

19. století

Pojem státu

Znaky státu

  1. organizace státu
    • existence státních orgánů spjatá se státním aparátem
  2. právo
    • existence závazných podmínek chování a jednání lidí
    • vymahatelnost práva
  3. území a obyvatelstvo
  4. státní suverenita

Funkce státu

Národ

Teorie vzniku státu

Typy a formy státu

Typy států podle územně správní struktury

Právní stát

Náš stát

Navigace
Nástroje