Soustava nervová

Z 8.B8 wiki

Přejít na:navigace, hledání

Obsah

Ústřední (centrální) nervová soustava

Vlastnosti nervové soustavy

Prodloužená mícha

Střední mozek

Mezimozek

Mozeček

Koncový mozek

Limbický systém

Přenos nervového vzruchu a membránový potenciál

Přenos nervového vzruchu z jedné nervové buňky do druhé

Nervová činnost

Navigace
Nástroje