Biologie 3. ročník

Z 8.B8 wiki

Přejít na:navigace, hledání

Antropologie

Hominidi

Homo habilis

Opočlověk

Neandrtálec

Homo sapiens fosilis

Lidské rasy


Tkáně

Epitely

Pojiva

Vazivo

Chrupavky

Kost


Kostra

Stavba dlouhé kosti

Kostra člověka

Kostra lebky

Obličejová část

Kostra trupu

Kostra končetin

Onemocnění kostí


Soustava svalová

Stavba svalů

Hlavní svaly lidského těla

Rozdělení svalů podle funkce


Soustava krevního oběhu

Krev

Červené krvinky

Bílé krvinky

Aktivní imunizace

Pasivní imunizace

Nespecifická imunizace

Sedimentace krve

Krevní skupiny

Krev.jpg

Krevní cévy

tepny - arterie

žíly - veny

vlásečnice - kapiláry

Srdce

Srdce.jpg

Krevní oběh

Přenos dýchacích plynů

Malý krevní oběh = plicní

Velký krevní oběh = tělní

Mízní oběh

Srdeční automacie

Srdecniautomacie.jpg

Dýchací soustava


Dýchací soustava

Soustava dýchací

Choroby


Soustava trávící

Nemoci

Přeměna látek a energií

Sacharidy

Tuky

Bílkoviny


Soustava vylučovací

Choroby ledvin


Soustava kožní


Žlázy s vnitřním vyměšováním

Žlázy


Soustava nervová

Ústřední (centrální) nervová soustava

Vlastnosti nervové soustavy

Prodloužená mícha

Střední mozek

Mezimozek

Mozeček

Koncový mozek

Limbický systém

Přenos nervového vzruchu a membránový potenciál

Přenos nervového vzruchu z jedné nervové buňky do druhé

Nervová činnost


Smyslová ústrojí

Zrakové

Chuťové

Čichové

Sluchové

Zevní ucho

Střední ucho

Vnitřní ucho

Percepce - šíření zvuku

Čidlo kinetické

Čidlo statické

Řízení tělesné teploty


Soustava reprodukční

Muž

Žena

Vývoj jedince před narozením

Gametogeneze

Rozmnožování

Navigace
Nástroje